S&B System AB
REFERENSER
KONTAKT

Verksamheten

Trots att tekniken erbjuder möjligheter till distansutbildning finns alltså ett klart behov av hjälp på plats i kundmiljö. Det räcker inte bara att kunna programvaran. Vi vet också efter ett  stort antal utbildningar och kundbesök hur det fungerar på en ekonomi-avdelning. Vårt företag nöjer sig inte med det. Vi åtar oss också löpande redovisningsuppdrag - det gäller att själv kunna sköta det praktiska - inte bara beskriva och lära ut hur andra skall göra det...

Läs mer »
S&B Systems verksamhet är utbildning i Hogias ekonomi- och affärssystem kombinerat med redovisningsuppdrag. Företaget finns i Stockholm. Uppdragen utförs av Ulf Lagerberg med samarbetspartners. 2000-talets ekonomisystem är utvecklade och funktionella. I miljön runt ekonomisystemen har tekniken utvecklats enormt och integrationen med andra för- och eftersystem ger helt andra möjligheter än tidigare. Fortfarande är dock behovet av praktisk utbildning i programvarans användning minst lika stort som tidigare.

Läs mer »