S&B System AB
REFERENSER
KONTAKT

Kundreferenser

ingvarfExpresservice bedriver lokal och regional godsfrakt med terminal i Uppsala. Ingvar Fors med mångårig erfarenhet som ekonomichef, finanschef och controller: "Vi tar över bokföringen från vår redovisningsbyrå f o m 090101. Det betyder mycket för oss att få direktkontroll över våra reskontror och huvudbok - och inte minst vårt stora kapital i form av varubilar, lastbilar och släp. Ulf visade oss på ett pedagogiskt sätt hur vi kan få in det rullande kapitalet i den integrerade anläggningsredo- visningen utan att knappa in det post för post. Jag blir också nöjd över med vilken enkelhet man registrerar och tar ut rapporter i Hogias ekonomisystem - ljusår från det jag sett tidigare i min karriär. Ulf får gärna komma tillbaka till oss! "


eugentInom Probitaskoncernen har vi anlitat S&B System för olika frågor som rör Hogia Ekonomi. Det känns lätt för mig att skicka ett mail eller ringa till S&B om en Hogiafråga. Jag får alltid ett korrekt svar. Senast handlade det om hur jag skulle ordna avskrivningen på ett felaktigt registrerat inventarium och varför reskontran inte stämde med huvudboken. Svaren dröjde inte länge." Eugéne Teterin - redovisningsekonom.


anderseCompetella AB utvecklar och säljer avancerade system för IP telefoni. Företaget expanderar och finns även i Norge och Danmark. "Vi har behov av en enkel och smidig ekonomiadministration. En del i den är att vi skannar in samtliga underlag. På det sättet har Ulf på S&B enkel och direkt åtkomst till vad som behövs för bokföringen. I ekonomisystemet får vi kontinuerlig uppföljning genom att själva ta fram rapporter. Vi får också svar på våra frågor direkt - genom att ringa." - Ulf Blomkvist - entrepenör med mångårig erfarenhet av att driva företag i IT branschen.


annaaUSK AB använder vårt företag för korta stödinsatser sedan 2008. Anna Allenbert ekonomiassistent: "Jag är en noggrann person och inför varje möte med Ulf brukar jag ha en punktlista över vad vi skall göra. Det är jag som styr vad som skall göras. När vi skiljs finns aldrig några punkter kvar på listan. Jag rekommenderar starkt S&B System till kunder som använder Hogias affärssystem."


eval AB Aktiv Familjerådgivning har löpande konsultationer med par i kris på uppdrag av olika kommuner. "Jag tycker det är oerhört skönt att lämna vår bokföring till S&B System. Våra uppdragsgivare kräver en mycket detaljerad fakturering och vi som delägare i bolaget behöver en begriplig uppföljning. Allt detta och mer av vår ekonomi får vi utfört på ett föredömligt sätt. Vi kan t o m gå in på webben för att se bolagets rapporter. Vi reparerar relationer och S&B sköter siffrorna - en bra arbetsfördelning!" Eva Lind - familjerådgivare.


evalEnergigas Sverige är en branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaser. Sara Nilsson har hand om ekonomin. "Ibland kan det bli lite ensamt att hantera allt som har med ekonomin att göra och då behöver man hjälp att öka kunskaperna i systemet för att underlätta arbetet. Mitt senaste behov var att få ordning på avtalsfaktureringen till våra medlemmar. Det gick alldeles utmärkt med den hjälp jag fick från Ulf. Jag passade naturligtvis på att fråga honom om de diffar jag hade i kundreskontran som jag förstod inte var helt lätta att reda ut. Det hade blivit något fel i samband med inläsningen av inbetalningar från banken. Ulf fixade det åt mig. Nästa gång hjälper han mig med bokslutsprogammet."